STCW Specialutbildningar för personal på passagerarfartyg

STCW A-V/2-1 och 2-2, Passenger ship crowd management training & Crisis management and human behaviour training

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Lojo

STCW Specialutbildningar för personal på passagerarfartyg (tidigare Crowd and Crisis Management, CCM) är avsedd för befäl och besättning på passagerarbåtar och RO-RO-passagerarbåtar, som enligt bemanningsförteckning har ansvar över passagerarnas säkerhet i nödsituationen.

Meriturvas kurs arrangeras enligt STCW-kodens regel A-V/2.3 Passenger ship crowd management training (tabell A-V/2-1) och regel A-V/2.4 Crisis management and human behaviour training (tabell A-V/2-2).

Kursen ger kunskaper att hålla kontroll över stora folkmängder ombord, effektivt hitta och använda båtens säkerhets- och nödutrustning och effektiv kommunikation i nödsituationen. Vi ordnar kurser på svenska för grupper på beställning. Enskilda personer har möjlighet att delta i våra finskspråkiga kurser.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.