STCW Basic Safety Training

STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Kursens längd: Fem dagar
Kursplats: Lojo och Obbnäs

STCW Basic Safety Training är en internationell säkerhetsutbildning för yrkessjöfarare.

I Meriturvas STCW Basic Safety Training ingår en två dagars grundläggande brandutbildning (STCW A-VI/1-2) i Obbnäs och en dags utbildning i första hjälpen (STCW A-VI/1-3) samt en two dagars räddningsutbildning (STCW A-VI/ 1-1, 1-4) i Lojo.

Kurser på svenska ordnar vi på beställning för grupper. Enskilda personer har möjlighet att delta i våra finskspråkiga kurser. Utlänningar behöver ett besökstillsånd för att komma in i Obbnäs garnisonsområde.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.