Instruktioner till deltagare i räddningsutbildning

Välkommen till Meriturvas utbildning. Läs igenom dessa instruktioner innan du kommer till kursen.

Kursplats

Meriturvas räddningsutbildningsenhet ligger i Lojo. Du hittar körinstruktionerna här.

Hälsa

Skolningen innehåller vanligtvis simning, vistelse i vattnet, klättring och/eller andra fysiskt ansträngande aktiviteter. Därför är det viktigt att deltagaren är frisk. I praktiken klarar man av skolningen om man är i normalt skick.

Om du är osäker om din hälsa är tillräckligt bra för att delta i kursen ombedes du diskutera med din läkare. Det är förbjudet att delta i kursen under påverkan av alkohol eller andra droger. I oklara fall utförs möjligen ett alkoholtest. Om du är eller misstänker att du är gravid ska du diskutera ditt deltagande i kursen med din läkare. Mer information om kursinnehållet och kurskraven får du av utbildningsplaneraren.

I början av kursen värderar och bekräftar kursdeltagare sin hälsa med en deltagarblankett. Meriturvas personal har rätt att förneka eller avbryta deltagande i kursen av hälso- eller andra skäl.

Utrustning

I Meriturva finns det två omklädningsrum med låsbara skåp samt två bastur och två tvättrum. Ta med dig handduk och tvättmedel.

Vid skolningen används huvudsakligen Meriturvas bomullsoveraller, gymnastikskor, flytvästar och hjälmar. Kursdeltagarna ska ha med sig simdräkt eller underkläder (långärmade och långkalsonger hjälper hålla värme även i vattnet), och strumpor till skor. Man kan ta med sig egna flytvästar, om man vill testa dem. Vänligen notera att dessa kläder blir våta under träningen.

På HUET-kursen ger Meriturva dig tillgång till en torrdräkt, varma mellanplagg och en hjälm, men vi rekommenderar att du använder egen torrdräkt. Du behöver ha med dig tillräckligt varma underkläder (helst långärmade) och strumpor. Observera att de blir blöta under övningen.

På båtkurserna ger Meriturva dig tillgång till nödvändig skyddsklädsel för den utbildning som äger rum utomhus. Se till att du har med dig vädermässigt lämpliga kläder som du kan ha under skyddskläderna.

Du får använda egna flytvästar och andra klädesplagg under övningarna. Meriturva ansvarar inte för kursdeltagarnas egna utrustningar eller eventuella skador på dessa.

I GWO-utbildningar förser Meriturva dig med nödvändiga träningskläder, skydds- och fallskyddsutrustning samt torrdräkter och flytvästar som används vid vattenövningar. Deltagaren ska ta hand om de underkläder eller badkläder som bärs under träningskläderna. GWO Utbildningen inkluderar även möjligheten att använda personlig skydds- och fallskyddsutrustning samt torrdräkter och flytvästar.

Före skolning ska du ta av dig alla smycken eller andra föremål som kan lossna, som du kan tappa eller som kan fastna i redskapen. Ta inte med dig värdesaker – Meriturva ansvarar inte för egendom som försvunnit ur skåpen eller från övriga utrymmen. I skolningen är det tidvis möjligt att använda telefon eller kamera på eget ansvar, om instruktören tillåter det.

Måltider och logi

Kursdeltagarna kan äta i räddningsutbildningsenhetens egen restaurang Merituuli. Anmäl eventuella specialdieter i förväg! Räddningsutbildningsenheten har ett kurshotell som du kan läsa mer om på inkvarteringssidan.

Ordning

Det är viktigt att följa personalens anvisningar i Meriturvas lokaler och på området. Vid brandlarm skall alla föflytta sig till samlingsplatsen ute på gården.

Kunden ansvarar för eventuella skador och kostnader som de orsakat Meriturva eller andra kunder. Meriturvas personal ska informeras om eventuella brister och missförhållanden så snabbt som möjligt. Rökning på Meriturva är tillåtet endast ute på markerad rökningsplats.

Försäkringsskydd

Meriturva har ingen separat olycksfallsförsäkring för dem som deltar i utbildningarna. De som deltar i utbildningarna ska alltid omfattas av arbetsgivarens, Statskontorets eller något annat försäkringsskydd. Kontrollera att ditt försäkringsskydd gäller innan utbildningen börjar.

Du som deltar i en utbildning på arbetsgivarens bekostnad omfattas av din egen arbetsgivares lagstadgade olycksfallsförsäkring i enlighet med "Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar" (459/2015).

Statskontorets skydd omfattar studerande vid statliga läroanstalter. Även personer som deltar i en utbildning självständigt eller på egen bekostnad omfattas av Statskontorets skydd. Ersättning för skadefall kan betalas till ovan nämnda personer enligt "Lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete" (460/2015). Studerande som sänts av någon annan än en statlig läroanstalt omfattas av den egna läroanstaltens försäkringsskydd.

Genom Undervisnings- och kulturministeriets beslut (VN/9331/2022-OKM-1) har Meriturva rätt att ordna en utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen i enlighet med 8 § 1 punkten i Lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ett skadefall som beror på en statstjänstemans fel eller försummelse behandlas enligt lagarna "Lag om statens skadeståndsverksamhet" (978/2014) och "Skadeståndslagen" (412/1974).

Obs! I utbildningar som ordnas av utomstående fastställs ansvaret enligt separat avtal om uthyrning av lokaler.

Fakturering av kursen

Kursavgiften betalas i samband med anmälningen som nätbetalning. Företagen som är Meriturvas kontraktskunder kan även faktureras. Fakturan skickas till den angivna faktureringsadressen efter genomförd kurs.

Annullering av kursen

Annulleringen ska ske senast två (2) veckor före kursdatumet om ej annat skriftligen har överenskommits med kunden. För annulleringar senare än detta debiteras halva kurspriset. För utebliven deltagare, faktureras hela kursavgiften. Annulleringar görs via länken i bekräftelse meddelandet, eller per e-post till info@meriturva.fi. Kursavgiften kan vid annullering förflyttas till en senare kursanmälning eller på begäran återbetalas med avdrag av en byråavgift på 25 €.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.