Information om Meriturva

Meriturva är ett statligt läroverk som har som mål att förbättra säkerheten för sjöfarare och andra som rör sig till sjöss. Vi lyder under Utbildningsstyrelsen. Vår brandutbildningsenhet ligger i Obbnäs och vår räddningsutbildningsenhet och förvaltning i Lojo.

Vårt mål är att skapa en trygg och så realistisk inlärningsmiljö som möjligt så att kursdeltagarna möter samma utmaningar som i verkligheten. Vår utbildning har tillgång till ett brett sortiment av autentiska släcknings-, räddnings- och evakueringsutrustningar.

Bland våra kunder finns förutom yrkessjöfarare även samtliga marina myndigheter, samt flygande personal. Även för båtförare och fartygsresenärer arrangeras särskilda säkerhetskurser.

Vår utgångspunkt är att utbilda yrkessjöfarare enligt Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s STCW-standard (Standards for Training, Certification and Watchkeeping). Med tanke på detta revideras Meriturva enligt IMO:s krav vart femte år.

Vi är den enda aktören i Finland som erbjuder HUET-utbildning (Helicopter Underwater Escape Training). Genom samarbetet med Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) når vår utbildning myndigheterna i samtliga EU:s medlemsländer.

Vår organisation är certifierad enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001:2015 (Bureau Veritas Certification). På detta sätt garanterar vi att vår verksamhet ständigt utvecklas och förbättras. Vi ingår som Finlands nationella representant i organisationen IASST (International Association for Safety and Survival Training), som utvecklar kompetensen inom branschen på global basis.

ISO 9001 - Bureau Veritas Certification Member of IASST