STCW Livbåtsmannakurs

STCW A-VI/2-1, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Lojo
Förkunskapskrav: 200 m simkunnighet

Vi arrangerar STCW Livbåtsmannakurser på beställning. På finska har vi även kurser avsedda för privatpersoner. Gruppens storlek är max. 24 personer.

Längden på STCW Livbåtsmannakurs är två dagar. Under kursen genomgås bland annat hantering av livflottar och livbåtar samt räddningskunskaper och hantering av nödsituationer till sjöss.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.