STCW Grundläggande brandkurs – repetitionskurs

Uppdatering av behörighet enligt STCW A-VI/1-2

Kursens längd: En dag
Kursplats: Obbnäs
Målgrupp: Fartygsbesättning

På repetitionskursen för STCW Grundläggande brandkurs ordnas släckningsövningar under dagen med olika brandsläckare. Under utbildningen repeteras funktionsprinciperna för tryckluftsapparater och service av dessa efter användning. Vid rökdykningsövningen tränas tillämpade släckangrepp samt spaning och räddning av offer.

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.