Presentation av brandutbildningen

Släckning och räddning

Genomgången brandutbildningskurs för besättning med godkända betyg är i dag en förutsättning för att få arbeta på fartyg. Meriturvas brandutbildningsenhet har under åren utbildat över 70 000 yrkessjöfarare.

På kurserna i Meriturvas brandutbildningsenhet lär man sig rökdykning, räddning och släckning. I kurserna ingår en teoridel samt en efterföljande genomgång av prestationer och övningar. Genomgången kurs med godkända betyg styrks med intyg.

Mångsidiga brandutbildningssimulatorer

I brandutbildningsenheten har man byggt upp flera brandutbildningssimulatorer för olika ändamål, varav den senaste är en rökdykningssimulator som liknar ett fartyg. I simulatorfartyget lär man sig att leda släcknings- och räddningsuppgifter och att röra sig i realistiska förhållanden – i mörker och rök.

I tanksimulatorerna lär man sig räddning ur fartygens bottentankar och bekämpning av vätskeläckage. I eldsimulatorn observeras hur en brand utvecklar sig och övas släckning av hyttbränder.

I Meriturvas brandutbildningsenhet finns även en världsunik stjälpbar hyttsimulator. I den stjälpbara simulatorn får man en känsla av hur svårt det är att rädda andra och sig själv när fartyget har fått slagsida, vilket ofta är fallet vid olyckor.

I rökdykningssimulatorn övas släckangrepp och rökdykning. Vi använder gasol vid övningarna, vilket garanterar att övningen sker på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.

I Meriturvas brandutbildningsenhet kan man dessutom öva släckning av gasbränder med separata gaslinjesimulatorer samt bekämpning av gasläckage. I våra helikoptrar kan man öva räddning ur en brinnande helikopter och släckning av en helikopterbrand.

Certifierad utbildning

Meriturvas brandutbildningsenhet erbjuder certifierad grundutbildning och fortbildning för sjöfarare, och vårt klientel består huvudsakligen av yrkesfolk inom sjöfarten. En del av våra kurser skräddarsys dock helt efter kundernas önskemål.

Vi utbildar även utländska deltagare, som dock före sitt deltagande i kursen måste ansöka om besökstillstånd till Obbnäs garnisonsområde.