Ankomst till brandutbildningsenheten

Brandutbildningsenheten ligger på Obbnäs garnisonsområde i Obbnäs i Kyrkslätt. Enhetens adress är Obbnäsvägen 1075, Kyrkslätt.


Sök i Googles karttjänst här.

Köranvisning med hjälp av GPS-navigator:

Äldre navigatormodeller har ingen information om vägen ända fram till Meriturvas adress. I detta fall kan du knappa in adressen Obbnäsvägen 950, Kyrkslätt, i din GPS-navigator. Kör sedan vidare längs Obbnäsvägen, tills du kommer till garnisonens port. Anmäl dig till militärpolisen och vänd till höger genast efter porten. Parkeringsplatser finns bakom skolningsbyggnaden.

Köranvisning från Helsingfors:

När du kommer från Helsingfors ska du köra Västerleden (väg nr 51) mot Kyrkslätt. Sväng av från väg 51 vid avfarten mot Obbnäs. Följ skyltarna mot Obbnäs tills du kommer till garnisonsporten. Anmäl dig till militärpolisen och vänd till höger genast efter porten. Parkeringsplatser finns bakom skolningsbyggnaden.

Köranvisning från räddningsutbildningsenheten i Lojo:

Kör till Hangö-Hyvingevägen (väg nr 25) och sväng av mot Helsingfors. Efter ett par kilometer kommer du till avfarten mot Sjundeå. Följ skyltarna mot Sjundeå och kör genom Sjundeå kyrkby. Strax efter kyrkbyn kommer du till en T-korsning. Sväng av till höger och efter cirka 500 meter till vänster.

Kör hela vägen genom Sjundeå och sväng sedan av i T-korsningen till väg nr 51 mot Helsingfors. Sväng av från väg 51 vid avfarten mot Obbnäs. Följ skyltarna mot Obbnäs tills du kommer till garnisonsporten. Anmäl dig till militärpolisen och vänd till höger genast efter porten. Parkeringsplatser finns bakom skolningsbyggnaden.

Ankomst med buss:

Bussarna till Obbnäs avgår från Kampens bussterminal i Helsingfors. Tidpunkter och plattformar hittar du på HSL hemsida.