Utbildning på Meriturva

Meriturva erbjuder brand- och räddningskurser för många olika behov. Vi erbjuder STCW-kurser för yrkesfolk inom sjöfarten och för dem som vill söka sig till branschen. Behörighetsbreven beviljas och ytterligare information om dem ges av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Bland våra övriga yrkeskurser finns bland annat Helicopter Underwater Escape Training (HUET) -kurser för helikopterbesättningar och säkerhetskurser för lotsar och hamnpersonal.

För amatörer finns skräddarsydda utbildningar till exempel för båtförare och fartygsresenärer.

Vår moderna räddningsutbildningsenhet i Lojo skapar en internationellt unik omgivning för räddningsövningar. De nya utbildningslokalerna på brandutbildningsenheten i Obbnäs blir färdiga i augusti 2013.

Du kan bekanta dig med vårt kursutbud via länkarna till vänster.

Anmälan till öppna kurser

Meriturva har öppna kurser för finskspråkiga deltagare. Registreringslänkar finns på våra finska sidor.

Kurser på svenska arrangerar vi på beställning.