Räddningskurs för båtförare

Kursens längd: En dag, kl 8.30 - 15.30
Kursplats: Lojo

Meriturvas räddningskurs för båtförare är en endags intensivkurs, där deltagarna lär sig att använda båtens säkerhetsutrustningar, västar och flottar under realistiska förhållanden.

Under kursen lär man sig framför allt hur man agerar i en man över bord -situation: att överleva i vattnet och hjälpa varandra att ta sig ombord.

Kursdeltagarna får även tillfälle att uppleva hur svårt det är att ta sig upp på en livflotte. Som avslutning på kursen vinschas var och en upp till nio meters höjd till en räddningshelikoptersimulator.

Kursen är även ett utmärkt tillfälle att testa sina egna säkerhetsutrustningar under kontrollerade förhållanden.

Vi ordnar kurser på beställning för grupper. Kostnaden för kursen är 2400 €/grupp (inkl. moms). I priset ingår måltider. Gruppens storlek är max. 12 personer. Vi erbjuder även kurser för enskilda personer på finska 4-5 gånger per år. Vänligen se våra finska sidor för mer information.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.