Säkerhetskurser för vindkraftsindustrin (GWO)

Kursplats: Lojo

Global Wind Organization GWO har definierat säkerhetsutbildningsstandarder för vindindustrins personal. Mer information om kraven för GWO-utbildning finns i utbildningsstandarderna.

Meriturva erbjuder grundläggande och refresherkursmoduler i enlighet med GWO:s Basic Safety Training. Utbildningen genomförs i Lojo i samarbete med AAK Safety AB (del av Cresto Alliance).

BST-moduler Baskurs Refresherkurs
Längd Pris/person Längd Pris/person
Fire Awareness 4 h 205 € 4 h 205 €
First Aid 8 h 305 € 4 h 205 €
Manual Handling 4 h 205 € 4 h 205 €
Sea Survival 8 h 450 € 8 h 450 €
Working at Heights 16 h 770 € 8 h 450 €

Vi erbjuder också GWO Advance Rescue Training (ART). Observera att giltiga GWO Basic Safety moduler First Aid, Manual Handling och Working at Heights krävs för att få tillgång till ART-utbildning.

ART-moduler Längd Pris/person
ART Hub, Spinner and Inside Blade Rescue (HSIBR) 8 h 470 €
ART Nacelle, Tower and Basement Rescue (NTBR) 16 h 990 €
ART Single Rescuer: Hub, Spinner and Inside Blade Rescue (SR:HSIBR) 4 h 310 €
ART Single Rescuer: Nacelle, Tower and Basement Rescue (SR:NTBR) 4 h 310 €
ART Nacelle, Tower and Basement Rescue Refresher (NTBRR) 16 h 990 €
ART Combined (HSIBR+NTBR+SR:HSIBR+SR:NTBR) 24 h 1710 €

Vårt kursval inkluderar också Slinger Signaller (SLS) kurser:

Andra moduler Längd Pris/person
Slinger Signaller (SLS) 14 h 520 €

Kurspriserna inkluderar moms. Priserna inkluderar lunch och kaffe. Boende erbjuds på Meriturva's kurshotell mot en extra kostnad.

Vi ordnar kurser på begäran för grupper såväl som öppna kurser. Maximalt antal deltagare i modulerna är 8-12 personer.

I vår feedbackundersökning ger kursdeltagarna de kurser de har gått ett helhetsbetyg på skalan 1-5. Medelbetyget för våra GWO-kurser är 4,5.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.