Säkerhetskurs för hamnpersonal

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Lojo

Kursen är avsedd för hamnpersonal som arbetar på kajområde. På kursen gås igenom hur man räddar sig själv samt andra med redskap som används i hamnen. Kursen ger bra grund för att underhålla och förbättra hamnens säkerhetskultur. Dag 1 tränar man i Meriturva i Lojo, dag 2 ordnas träning i hamnen.

Vi arrangerar säkerhetskurser på beställning. Gruppens storlek är max. 20 personer.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.