Meriturva
Meriturva's brochure
Meriturva's GWO brochure

Säkerhet under coronapandemin

Vi anordnar utbildningar som vanligt. Vi följer myndigheternas gällande coronariktlinjer. Du ska inte komma till träningen om du är sjuk eller har influensasymptom. Andningsskydd (Typ IIR) finns fortfarande tillgängliga och kan användas om så önskas. Handdesinfektionsmedel finns även i alla våra lokaler. Vid behov kan instruktören, efter eget gottfinnande, beordra användning av masker.

Om alla fungerar på ett ansvarsfullt sätt minskar vi smittospridningen!

Meriturva har som mål att med hjälp av utbildning förbättra säkerheten för sjöfarare och andra som rör sig till sjöss. Vi har två högklassiga enheter: brandutbildningsenheten i Obbnäs i Kyrkslätt och räddningsutbildningsenheten i Lojo.

Bland våra kunder finns förutom yrkessjöfarare även samtliga marina myndigheter samt flygande personal. Även för båtförare och fartygsresenärer arrangeras särskilda säkerhetskurser. Våra undervisningsspråk är finska, svenska och engelska.

Meriturvas presentation video
Meriturvas GWO utbildning video

Anmälan till öppna kurser

Meriturva har öppna kurser för finskspråkiga deltagare. Registreringslänkar finns på våra finska sidor.

Kurser på svenska arrangerar vi på beställning.