Meriturva
Meriturva's brochure
Meriturva's GWO brochure

Meriturva har som mål att med hjälp av utbildning förbättra säkerheten för sjöfarare och andra som rör sig till sjöss. Vi har två högklassiga enheter: brandutbildningsenheten i Obbnäs i Kyrkslätt och räddningsutbildningsenheten i Lojo.

Bland våra kunder finns förutom yrkessjöfarare även samtliga marina myndigheter samt flygande personal. Även för båtförare och fartygsresenärer arrangeras särskilda säkerhetskurser. Våra undervisningsspråk är finska, svenska och engelska.

Meriturvas presentation video
Meriturvas GWO utbildning video

Anmälan till öppna kurser

Meriturva har öppna kurser för finskspråkiga deltagare. Registreringslänkar finns på våra finska sidor.

Kurser på svenska arrangerar vi på beställning.