Meriturva
Meriturva's brochure
Meriturva's GWO brochure

Säkerhet under coronapandemin

Under koronapandemin gör vi vårt bästa för att minska smittorisken och har därmed tagit i bruk följande förebyggande åtgärder.

  • Ingen med influensaliknande sjukdom eller sjukdomssymptom får delta i kurser, med hot om kursavbrott (Arbetshälsolagen)
  • Personer som försatts i karantän får ej delta i kurs.
  • De som anländer från utlandet måste följa myndigheternas karantäninstruktioner efter ankomsten.
  • Om du tillhör riskgruppen rekommenderar vi inte kursdeltagande.
  • Träning genomförs med beaktande av säkerhetavståndet.
  • I lägen med närkontakt används andningsskydd. Meriturva tillhandahåller Type IIR -klassificerade andningskydd men kursdeltagarna kan ta med sig egna andningsskydd.
  • Vissa övningar som Free Fall och helikopter vinschning kan lämnas ut från kursprogrammet.
  • Särskilt fokus läggs på handhygienen, handdesinfektionsmedel finns i sgs. alla utrymmen.
  • Matserveringen sker med extra fokus på hygien och så att säkerhetsavstånd kan upprätthållas.
  • Vi tar inte emot nya bokningar på lokaler eller amatörkurser för tillfället.

Om alla fungerar på ett ansvarsfullt sätt minskar vi smittospridningen!

Anmälan till öppna kurser

Meriturva har öppna kurser för finskspråkiga deltagare. Registreringslänkar finns på våra finska sidor.

Kurser på svenska arrangerar vi på beställning.


Meriturva har som mål att med hjälp av utbildning förbättra säkerheten för sjöfarare och andra som rör sig till sjöss. Vi har två högklassiga enheter: brandutbildningsenheten i Obbnäs i Kyrkslätt och räddningsutbildningsenheten i Lojo.

Bland våra kunder finns förutom yrkessjöfarare även samtliga marina myndigheter samt flygande personal. Även för båtförare och fartygsresenärer arrangeras särskilda säkerhetskurser. Våra undervisningsspråk är finska, svenska och engelska.

Meriturvas presentation video
Meriturvas GWO utbildning video