Besökstillstånd till Obbnäs för utländska medborgare

När det gäller utländska medborgares och utländska fartygs rätt att färdas och uppehålla sig inom skyddsområden gäller statsrådets beslut SRb 318/1990.

Utländska personer ska ansöka om ett särskilt besökstillstånd till garnisonsområdet. Dessa ska även medföra ett pass eller ett identitetsbevis med foto för att få tillträde till området.

OBS!

En utländsk persons ansökan om tillstånd ska vara handläggaren till handa senast två (2) veckor före besöksdagen.

Ladda ner ansökningsblanketten i Word-format (50 kb) här.

Skicka ansökningarna om tillstånd via e-post till adressen: