Livbåtsstationen

Meriturvas livbåtsstation ligger vid Ojamo gruvdamm i Lojo. Det som utmärker Ojamo livbåtsstation är att livbåtsriggen kan lutas med 10 grader åt båda hållen genom att man simulerar fartygets lutning. Därigenom blir övningen och användningen av utrustningarna svårare och mer realistiska.

Riggen har utrustats med en strömningsmaskin för att åstadkomma en strömning som simulerar fartygets rörelse. Därigenom blir övningen mer realistisk. Eftersom Ojamo damm hålls isfri även på vintern är övningar möjliga året runt. Information om Meriturvas övningsbåtar hittar du på Våra botar -sida.