Räddningskurs för fartygsresenärer

Kursens längd: 3-4 timmar
Kursplats: Lojo

Räddningskursen för fartygsresenärer kombinerar på ett intressant sätt en säkerhetsutbildning och en minnesvärd erfarenhet. För grupper ordnar vi på beställning en räddningskurs, där man lär sig mycket nyttigt om evakuering från ett passagerarfartyg, överlevnad i vattnet och hur man kan rädda sig själv. Under cirka fyra timmar får deltagarna bland annat ta sig ner i en evakueringsstrumpa, träna på att ta sig upp på en livflotte och uppleva evakuering till en helikopter på nio meters höjd.

Kostnaden för kursen är 2300 €/grupp (inkl. moms), deltagarantalet max. 20 personer.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.