STCW Fast Rescue Boat -kurs

STCW A-VI/2-2, Proficiency in Fast Rescue Boats

Kursens längd: Tre dagar
Kursplats: Lojo

På beställning ordnar vi STCW FRB -kurser för grupper (gruppens storlek max. 8 personer). Enskilda personer har möjlighet att delta i våra finskspråkiga kurser.

STCW FRB-kursen är en tre dagars introduktion i hantering av en snabb beredskapsbåt. Kursen omfattar övningar i räddning av offer, körövningar och spaningsövningar.

Under den ljusa årstiden kan kurserna på grund av mörkerövningen eventuellt avslutas först under det fjärde dygnet.

För att få det FRB-behörighetsbrev som beviljas av myndigheterna krävs dessutom att deltagaren har genomgått en STCW Livbåtsmannakurs (STCW A-VI/2-1).

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.