STCW Grundläggande brandkurs

STCW A-VI/1-2, Fire Prevention and Fire Fighting

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Obbnäs
Målgrupp: Fartygsbesättning

STCW Grundläggande brandkurs är en grundutbildning för fartygsbesättningar, som omfattar en dag med släckning och en dag med rökdykning. På släckningsdagen genomgås olika släckmetoder, släckteknik och arbetarskydd samt ordnas släckövningar. På rökdykningsdagen lär man sig användning av tryckluftsandningsapparater. Under dagen ordnas två rökdykningsövningar. Vid övningarna tränas bland annat hur tar sig fram i utrymmen fyllda med rök, släckningsangrepp samt spaning och räddning av offer.

Vi ordnar kurser på svenska för grupper på beställning. Enskilda personer har möjlighet att delta i våra finskspråkiga kurser. Utlänningar behöver ett besökstillsånd för att komma in i Obbnäs garnisonsområde.

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.