Fördjupad släckningskurs för fartygsbefäl

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Obbnäs

Fördjupad släckningskurs för fartygsbefäl är riktad till fartygets befäl för att ge en fördjupad kunskap angående fartygsbränder och ledning av släckningsarbetet av dessa.

Kursen är en delmodul av kurshelheten Fartygs brandchef. Deltagarantalet i kursen är max. 12 personer.

Kursen behandlar följande teman:

  • Ledning av släckningsarbetet
  • Släckningstaktik och rökventilation
  • Användning av värmekamera
  • MIRG sammarbetet
  • Släckningsmedel och släckningsteknik
  • Fördjupande teori och praktiska exempel av olika släckningsutrustning och tryckluftsandningapparater

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.