Räddningskurser för Finnpilot

Meriturva och Finnpilot Pilotage Ab, som ansvarar för lotsverksamheten, har ingått ett samarbetsavtal som innebär att Finnpilot i fortsättningen skaffar säkerhetsutbildningen för lotsar och lotskutterförare av Meriturva. Utbildningen ges både i Meriturvas räddningsutbildningsenhet i Lojo och på lotsstationerna.

Säkerhetskurs för nya lotsar och båtförare (2 dagar) samt Repetitionskurs för lotsar och båtförare (1 dag) ordnas i Meriturvas räddningsutbildningsenhet i Lojo. Du kan änmala dig på våra finska sidor här.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.