STCW Befäls brandkurs

STCW A-VI/3, Advanced Training in Fire Fighting

Kursens längd: Tre dagar
Kursplats: Obbnäs
Målgrupp: Däcks- och maskinbefäl

STCW Befäls brandkurs är en utbildning för fartygsbefäl, som omfattar en dag med släckningsövningar, en dag med rökdykningsövningar och en slutövningsdag. På släckningsdagen repeteras släckningstaktik och ordnas släckövningar med olika metoder. På rökdykningsdagen repeteras funktionsprinciperna och service av tryckluftsapparater. Under dagen ordnas spaning och räddnings- samt släckningsövningar. Som avslutning på kursen gör deltagarna upp en släcknings- och räddningsplan, som genomförs som funktions- och ledarskapsträning.

Vi ordnar kurser på svenska för grupper på beställning. Enskilda personer har möjlighet att delta i våra finskspråkiga kurser. Utlänningar behöver ett besökstillsånd för att komma in i Obbnäs garnisonsområde.

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.