Farligt gods kurs

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Obbnäs

Kursen är i förstahand riktad till fartygspersonal och stuvare, som i sitt dagligarbete kommer i kontakt med frakter som innehåller farligt gods. På kursen lär man sig identifiera bekämpa och behandla farliga ämnen genom teoriföreläsningar och praktiska övningar.

Kursen ger en bra beredskap för hamnpersonal att fungera som hjälp för fartygs- och räddningspersonal i situationer som involverar farligt gods. Kursen är en delmodul av kurshelheten Fartygs brandchef. Deltagarantalet i kursen är max. 12 personer.

Kursen behandlar följande teman:

  • Farliga ämnen och dess märkning
  • Reglemente och förordningar angående frakt av farligt gods
  • Användning IMDG och eTOKEVA
  • Släckningsämnen och släckningsutrustning
  • Användning tryckluftsandningsapparat
  • Kemikalieskyddsdräkt och dess användning

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.