STCW Basic Safety Training – repetitionskurs

STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Lojo och Obbnäs

I Meriturvas STCW Basic Safety Training repetitionskurs ingår en dags räddningsutbildning och första hjälp i Lojo och och en dags brandutbildning i Obbnäs.

Kurser på svenska ordnar vi på beställning för grupper. Enskilda personer har möjlighet att delta i våra finskspråkiga kurser. Registrering kan göras på våra finska webbsidor.

Utlänningar behöver ett besökstillsånd för att komma in i Obbnäs garnisonsområde.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.