Kurs för fartygens brandchefer

Kursens längd: Sex dagar
Kursplats: Obbnäs

På kursen för fartygens brandchefer fördjupas kunskaperna från STCW-kurserna genom att bekanta sig med släckning av fartygsbränder, ledning av släckningsarbetet, teori och praktiska övningar.

Kursdeltagarna bekantar sig med olika släckmedel, metoder och släckningsutrustning. Även tryckluftsandningapparaternas uppbyggnad och användning, behandlas grundligt genom tester och praktiska övningar.

Helheten innehåller även ett block med identifiering av kemikalier och kemikaliebekämpning. Detta belyses med praktiska exempel på vad fartygspersonal kan göra för att förebygga och i värsta fall bekämpa misstänkta kemikalieläckor.

Kursen för fartygens brandchefer består av tre moduler som kan utföras skilt för sig eller som en helhet. Deltagarantalet i kursen är max. 12 personer.

Kursmoduler:

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.