Praktiska fartygsbrandövningar

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Obbnäs
Förkunskapskrav: Fördjupad släckningskurs för fartygsbefäl

På kursen praktiska fartygsbrandövningar får du som kursdeltagare planera och utföra praktiska övningar I vår moderna fartygsbrandsimulator.

Kursen är en delmodul av kurshelheten Fartygs brandchef. Deltagarantalet i kursen är max. 12 personer.

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.