Presentation av räddningsutbildningen

En evakueringssituation till sjöss är alltid riskfylld. Det är dock möjligt att i förväg öva sig på att hamna i sjönöd och rädda sig ur havet, och genom att lära sig rätt tillvägagångssätt förbättras människans möjligheter att klara sig.

Meriturvas räddningsutbildningsenhet i Lojo erbjuder trygga och övervakade förhållanden för räddningsövningar. I Finlands största inomhusbassäng och på Ojamos livbåtsrigg kan räddning övas i realistiska, modifierbara förhållanden året runt.

Ombord genomförs räddnings- och evakueringsövningar normalt under stor tidspress i hamnen, och i dag torde de vara den största säkerhetsrisken i arbetet för fartygsbesättningar. Personalen har sällan tillfälle att se och öva sig på att använda räddningsredskap i en realistisk situation. I Meriturvas räddningsutbildningsenhet är detta möjligt, eftersom anordningarna i vår utbildningshall är exakta kopior av de anordningar som används på fartygen, och våra simulatorer skapar realistiska, tillräckligt anspråksfulla förhållanden för räddningsövningarna.

Utbildning för alla

Du behöver inte vara yrkessjöfarare för att delta i räddningsutbildningsenhetens förträffliga utbildningar. Vårt kursutbud är till nytta för såväl yrkessjöfarare, småbåtsförare och helikopterbesättningar som för dem som tillfälligt vistas till sjöss, till exempel kryssningspassagerare. En del av kurserna lämpar sig som friskvårdsprogram eller för att bygga upp teamandan.

Till exempel Räddningskursen för båtförare blir allt mer populär för varje år. Båtklubbar och småbåtsförare kommer till Lojo för att förbättra sina kunskaper i säkerhet och testa hur deras flytvästar fungerar i en verklig situation.