STCW Befäls brandkurs – repetitionskurs

Uppdatering av behörighet enligt STCW A-VI/3

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Obbnäs
Målgrupp: Däcks- och maskinbefäl
Förkunskapskrav: STCW Befäls brandkurs A-VI/3

På repetitionskurs ordnas släckningsövningar med olika brandsläckare. Under utbildningen repeteras funktionsprinciperna för tryckluftsapparater och service av dessa. Vid rökdykningsövningen genomförs tillämpade släckningsangrepp samt en övning med spaning och räddning av offer. I samband med övningen lär man sig även ledarskapstaktik.

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.