STCW Befäls brandkurs – repetitionskurs

Uppdatering av behörighet enligt STCW A-VI/3

Kursens längd: En dag
Kursplats: Obbnäs
Målgrupp: Däcks- och maskinbefäl

På repetitionskurs ordnas släckningsövningar med olika brandsläckare. Under utbildningen repeteras funktionsprinciperna för tryckluftsapparater och service av dessa. Vid rökdykningsövningen genomförs tillämpade släckningsangrepp samt en övning med spaning och räddning av offer. I samband med övningen lär man sig även ledarskapstaktik.

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.