Ankomst till räddningsutbildningsenheten

Räddningsutbildningsenhetens adress är Gränspatrullsbågen 6, Lojo.


Sök i Googles karttjänst här.

Kartkoordinater: (WGS84)

  • 60°14.51´ N
  • 024°03.63´ E

Köranvisning med hjälp av GPS-navigator:

Äldre navigatormodeller har ingen information om vägen ända fram till Meriturvas adress. I detta fall kan du knappa in adressen till Harju idrottscentrum (Harjun Urheilukeskus), som är Runogatan 1, Lojo. Från idrottsanläggningen följer du skyltarna mot Meriturva, cirka 0,7 km.

Köranvisning från Helsingfors:

När du kommer från Helsingfors ska du köra motorväg E18 mot Åbo. Sväng av mot Lojo i den planskilda korsningen i Lembo (Lempola, väg nr 23) och du kommer till en rondell.

Ta sedan andra avfarten i rondellen och kör längs väg nr 25 cirka fyra kilometer mot Hangö tills vägen blir tvåfilig och du kommer till vägskylten för Harju idrottscentrum (Harjun Urheilukeskus), där du svänger av till höger (se översta bilden till höger).

Efter 100 meter kommer du till en rondell. Ta andra avfarten mot idrottsanläggningen. Sväng sedan av till vänster och följ Meriturvas skyltar fram, cirka 0,7 km (se andra bilden till höger).

Köranvisning från Åbo:

När du kommer från Åbo ska du köra motorväg E18 mot Helsingfors. Sväng av mot Lojo i den planskilda korsningen i Lembo (Lempola, väg nr 23) och du kommer till en rondell. Därefter kan du köra vidare på samma sätt som när du kommer från Helsingfors (se anvisningen ovan).

Köranvisning från Karis-Virkby:

När du kommer från Karis-Virkby ska du svänga av Hangö-Hyvingevägen (väg nr 25) till höger och följa skyltningen mot Harju idrottscentrum (Harjun Urheilukeskus), (se nedersta bilden till höger). Kör under Hangö-Hyvingevägen uppför backen cirka 0,5 km och ta sedan tredje avfarten i rondellen mot idrottsanläggningen. Sväng sedan av till vänster och följ skyltarna mot Meriturva i cirka 0,7 km.

Köranvisning från Lojo centrum:

Om du kör mot Lojo centrum eller kommer från Sammatti ska du svänga av till Handelsgatan och sedan på en gång till Vuorinengatan till vänster. Kör längs Vuorinengatan upp till rondellen på åsen, där du kan ta första avfarten till höger för att komma till Harju idrottscentrum (Harjun Urheilukeskus) och skyltarna mot Meriturva. Avståndet till destinationen är 0,7 km.

Ankomst med buss:

Om du kommer med buss ska du stiga av på busstationen i Lojo. Gå cirka 350 meter längs Handelsgatan i nordöstlig riktning, ta av till höger till Skolgatan, som snart byter namn till Vuorinengatan. Gå cirka 650 meter längs Vuorinengatan till rondellen uppe på åsen. Du ser skyltarna till Meriturva till höger. Den återstående gångvägen längs idrottsplanen är cirka 700 meter. Busstidtabellerna hittar du på Matkahuoltos hemsida.