Utbildningshallen

Meriturvas utbildningshall är även internationellt sett en unik miljö för räddningsövningar. Utrustningsnivån är mångsidig och på toppnivå.

Den ena sidan av hallen har byggts om till en fartygssida och utrustats med autentiska räddningsredskap. Utrustningen i utbildningsbassängen är mångsidig och modern. Övningarna genomförs i modifierbara väderförhållanden under realistiska förhållanden. Med en knapptryckning kan vinden piska eller meterhöga vågor bölja i bassängen, det kan regna eller vara mörkt.

Bassängbyggnaden är så stor att övningarna känns verklighetstrogna. Tack vare den väl tilltagna lokalen har man kunnat skaffa de senaste räddningsredskapen, erbjuda rederispecifika apparatutbildningar och montera evakueringssystem.

Flexibla helikoptersimulatorer

I vår enhet finns en unik räddningshelikoptersimulator. Med hjälp av en vinschhelikopter som löper i taket övas räddning av människor ur vattnet, från livflottar och från fartygsdäck.

Räddningsutbildningsenheten är den enda aktören i Finland som erbjuder möjligheten att lära sig räddning ur en nödlandad helikopter som har hamnat under vattnet (HUET = Helicopter Under Water Escape Training). Vår HUET-utbildning är inte offshore-certifierad.

I vår kallvattenbassäng med sexgradigt vatten kan man lära sig hur man skyddar sig mot hypotermi eller kraftig nedkylning.

Utbildningsbassängen

Längd 43 m
Bredd 27 m
Vattendjupet 3,8 m
Vattentemperatur 21 grader

Utbildingsbassänges effekter

Våghöjd 110 cm (7 olika vågtyper)
Vind (12 vindgeneratorer á 6,5 kW, 80 dB)
Ljudeffekter
Mörkret

Utbildningsbassängens utrustning

Träningsdäck (1 m, 5 m, 9 m)
Hoppplattform (1 m, 2 m, 4,5 m)
Träningsplattform i bassängs ända (djup 1,2 m)
Bårbäringsbana (höjd 9 m)
Evakueringshelikopter (höjd 9 m)
Helicopter Underwater Escape Trainer (HUET)
Shallow Water Egress Trainer (SWET)
Högtryckskompressor för påfyllning av dykarflaskor
Evakueringsstrumpa, Viking (höjd 9 m)
Devertflottestation (höjd 5 m)
Means of Rescue -dävert
Means of Rescue -flotte (höjd 5 m)
SOLAS-flottar, för 6-39 personer
Självrätande livflottar, för 4-101 personer
Öppna livflottar, ORL, för 30-65 personer
Flottar för luftfartkoster
Flottar för nöjesbåtar (non-SOLAS)
Segelbåt Guy 22
Räddningsdräkter
Livvästar
Äntringsnät
Livbåtslejdare
Jason's Cradle
Markus Lifenet
Undervattensfönster för beskådande och fotografering

Kallvattenbassängen

Längd 4 m
Bredd 4 m
Djup 2,5 m
Vattentemperatur 6 grader