ISPS Skyddsansvarigkurs

ISPS koden och STCW A-VI/5

Kursens längd: Två dagar
Kursplats: Lojo

Meriturva arrangerar utbildning för skyddsansvarig enligt ISPS koden.

Kursen ger grundläggande kunskaper enligt ISPS koden för den skyddsansvarige ombord (Ship Security Officer, SSO), på rederiet (Company Security Officer, CSO) samt i hamnen (Port Facility Security Officer, PFSO).

Kurser ordnas för grupper på beställning. Enskilda personer har möjlighet att delta i våra finskspråkiga kurser.

Mera information: Elli Haanpää, utbildningsplanerare.