Meriturva förr och nu

Historia

Meriturva grundades enligt en förordning som utfärdades i mars 1997 och lyder under Utbildningsstyrelsen. Då sammanslogs den brandutbildningsenhet (grundad 1976) och fartygssimulatorenhet som tidigare varit verksamma i anslutning till Helsingfors Sjöfartsläroanstalt samt den nya räddningsutbildningsenhet som blev klar i Lojo 2002. I dag bedrivs vår verksamhet utifrån de lagar och förordningar från 2017 om yrkesutbildning, den utbildningsuppgift som undervisnings- och kulturministeriets har fastställt samt Meriturvas instruktion.

Från och med början av 2010 övergick fartygssimulatorenheten och dess funktioner till Yrkeshögskolan Novias (Aboa Mare) organisation. Med denna åtgärd eliminerades överlappande funktioner i sjöfartsutbildningen, och i dag fokuserar Meriturva på sin kärnkompetens, säkerhetsutbildningar.

Meriturva i dag

Meriturva består av två enheter som erbjuder utbildningstjänster inom sjöfarten. Vi utbildar årligen över 4 000 personer inom sjöfarten eller som rör sig till sjöss. Meriturvas verksamhet styrs av en direktion som består av våra viktigaste marina intressentgrupper. Vår utbildning uppfyller kraven i det internationella STCW-avtalet, de krav som myndigheterna i Finland och i EU ställer samt den internationella sjöfartsorganisationens IMO:s krav. Även Meriturvas kvalitetsledningsystem följer STCW-avtalet och har upprättats enligt standarden ISO 9001:2015. Från året 2018 har Meriturva utbildad vindkraftpersonal med GWO-standards.

Meriturvas brandutbildningsenhet i Obbnäs i Kyrkslätt har sedan 1976 utbildat de flesta finländska sjöfararna. I Obbnäs övas bland annat släckangrepp, rökdykning och räddning ur ett fartygs tankar. Enheten har flera brandsimulatorer, bland annat en krängande hyttsimulator, där man kan uppleva hur svårt det blir att agera när fartyget har slagsida. År 2010 introducerades en modern gasbrännande övningenhet med bland annat en världsunik brandsimulator för bildäck och maskinrum. Enheten fick nya, moderna utbildningslokaler i 2013. Träningsfältet var renoverad 2020 och också på samma tid gasförbrukande simulation togs i bruk.

I Lojo finns Meriturvas räddningsutbildningsenhet. I enhetens stora inomhusbassäng (27 m x 43 m x 4 m) är det möjligt att träna räddning året runt med de senaste evakueringssystemen och -redskapen samt med den unika räddningshelikoptersimulatorn. Enheten ordnar även HUET-träning dvs. räddningsutbildning ur en helikopter som har nödlandat i vattnet. För GWO utbildning är enheten utrustad med mångsidig anläggning och medel. På utbildningsstationen vid Ojamo gruvdamm kan man öva livbåtsoperationer året runt.

En simulering som efterliknar verkliga förhållanden är det effektivaste sättet att lära sig. När den kombineras med tillräckliga teoretiska kunskaper och praktiska, återkommande övningar kan man säkerställa inlärningen. Kundorientering och hänsyn till individen är viktiga för oss. Vi vill att var och en efter genomgången utbildning ska uppleva att de har lärt sig något viktigt och nyttigt.

Forskning och framtiden

Meriturva erbjuder ett bra forskningsområde för utveckling av sjösäkerheten i samarbete med näringslivet, forskningsinstituten, högskolorna och universiteten. Vi vill gärna delta i branschens projekt och ställa vår expertis till forskningens förfogande. Vi medverkar även i lagstiftnings- och strategiprojekt för att skapa en ännu säkrare sjöfart.

Vi samarbetar kontinuerligt med både inhemska och utländska läro. Vår aktiva verksamhet som nationell representant för Finland i samarbetsorganisationen för branschens läroverk IASST ger en möjlighet till internationell samverkan.

Även utländska sjöfarare, vindkraftpersonal, flygpersonal och andra marina aktörer är välkomna att delta i Meriturvas utbildningar. Våra undervisningsspråk är finska, svenska och engelska.

Meriturva bidrar till att utveckla säkerheten för sjöfart och båtliv – nu och i framtiden.