Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till enheterna och personalen och köranvisningar hittar du för varje enhet i menyn till vänster.


Faktureringsadress

Meriturva tar endast emot elektroniska leverantörsfakturor. Samtliga fakturor ska skickas som e-fakturor med följande faktureringsuppgifter:

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003711108260
FO-nummer: 1110826-0
Nätfakturaoperatör: OpusCapita Solutions E204503

Om ert faktureringssystem ännu inte stöder nätfakturering kan ni upprätta och skicka e-fakturor via den nätfaktureringstjänst (Supplier Portal) som Statskontoret tillhandahåller. Portalen är avgiftsfri och finns på Statkontorens hemsida.