Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till enheterna och personalen och köranvisningar hittar du för varje enhet i menyn till vänster.


Faktureringsadress

Meriturva tar endast emot nätfakturor enligt Europanormen. Samtliga fakturor ska skickas med följande faktureringsuppgifter:

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003711108260
FO-nummer: 1110826-0
Nätfakturaoperatör: Posti Messaging Oy / FI28768767

Om ert faktureringssystem ännu inte stöder nätfakturering kan ni upprätta och skicka e-fakturor via Handi leverantörsportal eller Baswares faktureringsportal, för vilka du kan hitta mer detaljerad information om Statkontorens hemsida.