Mikko Westerlund
Palokouluttaja
(varustamot ja muut merenkulun toimijat)

Upinniementie 1075
02470 Upinniemi

gsm +358 (0)295 332 376