Toimintaohje pelastautumiskurssilaisille

Tervetuloa koulutukseen Meriturvan pelastautumiskoulutusyksikköön. Tutustu näihin toimintaohjeisiin ennen kurssille osallistumista.

Koulutuspaikka

Meriturvan pelastautumiskoulutusyksikkö sijaitsee Lohjalla. Saapumisohjeet löytyvät täältä.

Pelastautumiskoulutusyksikön pihalla on runsaasti ilmaisia pysäköintipaikkoja. Sähköauton latauspaikkoja (22 kW, Type 2) on asiakkaiden käytettävissä neljä kappaletta, ja niissä lataaminen on maksullista.

Terveys

Koulutus sisältää useimmiten uimista, vedessä oloa, kiipeilyä ja/tai muuta fyysistä rasitusta. Tästä johtuen on tärkeää, että koulutukseen osallistuja on terve. Käytännössä normaalikuntoinen osallistuja suoriutuu koulutuksesta.

Jos olet epävarma siitä, onko terveydentilasi riittävän hyvä kurssille osallistumiseksi, varmista lääkäriltäsi mahdollisuutesi osallistua kurssille. Alkoholin tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ei saa osallistua kurssille. Epäselvissä tapauksissa on mahdollista suorittaa puhalluskoe. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, keskustele kurssille osallistumisesta lääkärisi kanssa. Lisätietoja kurssin sisällöstä ja vaativuudesta saat koulutussuunnittelijalta.

Osallistuja arvioi omaa terveydentilaansa ennen kurssia täytettävässä osallistumislomakkeessa. Meriturvan henkilökunnalla on oikeus evätä henkilön osallistuminen koulutukseen terveydellisistä tai muista syistä johtuen.

Varusteet

Koulutettavien käytössä on kaksi pukuhuonetta, joissa on lukittavat kaapit. Ota itse mukaan peseytymisvälineet ja pyyheliina! Jos sinulla on tarve tavallista suurempaan yksityisyyteen tai sukupuolittamattomalle pukeutumistilalle, otathan yhteyttä ennen kurssille saapumista.

Meriturva antaa käyttöösi puuvillahaalarin, kumitossut, pelastusliivin ja kypärän. Omiksi varusteiksi riittävät uimahousut tai kerrasto ja sukat tossuihin. Huomaathan, että nämä kastuvat harjoituksen aikana.

HUET-kursseilla saat Meriturvasta käyttöösi kuivapuvun, lämpimän väliasun ja kypärän, mutta suosittelemme omien kuivapukujen käyttöä. Omiksi varusteiksi riittävät lämmin alusasu (esim. kerrasto) ja sukat. Huomaathan, että nämä kastuvat harjoituksen aikana.

Venekursseilla Meriturva antaa käyttöösi tarvittavan suojavaatetuksen ulkona tapahtuvaa koulutusta varten. Huolehdithan, että sinulla on mukanasi sään mukainen vaatetus suojavaatteiden alle.

Omien puhtaiden pelastusliivien, asujen ja varusteiden käyttö on mahdollista harjoituksissa Meriturvan henkilökunnan luvalla. Meriturva ei vastaa kurssilaisten omista varusteista tai niille mahdollisesti sattuneista vahingoista.

GWO-koulutuksissa Meriturva tarjoaa käyttöösi tarvittavan harjoitusvaatetuksen, suoja- ja putoamissuojavarusteet sekä vesiharjoituksissa käytettävät kuivapuvut ja pelastusliivit. Osallistujan tulee itse huolehtia harjoitusvaatetuksen alle puettavasta kerrastosta tai uima-asusta. GWO-koulutuksissa on mahdollisuus käyttää myös henkilökohtaisia suoja- ja putoamissuojavarusteita sekä kuivapukuja ja pelastusliivejä.

Ennen koulutusta pitää ottaa pois kaikki sellaiset korut ym. esineet, jotka voivat irrota ja pudota veteen tai tarttua kiinni välineisiin. Arvoesineet on syytä jättää kotiin, sillä Meriturva ei vastaa esim. kaapeista tai muista tiloista kadonneesta omaisuudesta. Kouluttajan luvalla voi käyttää puhelinta tai valokuvata, mutta laitteet ovat kurssilaisen omalla vastuulla.

Ruokailu ja majoitus

Kurssilaiset voivat ruokailla Meriturvan pelastautumiskoulutusyksikön omassa tilausravintola Merituulessa. Kaikista erikoisruokavalioista on ilmoitettava etukäteen. Pelastautumiskoulutusyksikössä on kurssihotelli, josta löydät lisätietoa majoitussivulta.

Järjestys

On tärkeää noudattaa henkilökunnan ohjeita Meriturvan tiloissa ja alueella. Palohälytystilanteessa kaikki siirtyvät ulkona olevalle kokoontumispaikalle.

Asiakkaat ovat vastuussa Meriturvalle tai muille asiakkaille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista tai kustannuksista. Mahdollisista puutteista tai epäkohdista tulee ilmoittaa Meriturvan henkilöstölle mahdollisimman pian.

Meriturvan alueella tupakointi on sallittu ainoastaan erikseen osoitetulla tupakointipaikalla.

Vakuutusturva

Meriturvalla ei ole erillistä tapaturmavakuutusta koulutuksiin osallistuville. Koulutettavien tulee aina kuulua työnantajan, Valtiokonttorin tai muun vakuutusturvan piiriin. Varmistathan ennen koulutuksen alkua, että vakuutusturvasi on kunnossa.

Työnantajansa kustannuksella opiskelevat kuuluvat oman työnantajansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin "Työtapaturma- ja ammattitautilain" (459/2015) mukaisesti.

Valtiokonttorin turvan piiriin kuuluvat valtion oppilaitosten opiskelijat. Myös itsenäisesti / omalla kustannuksellaan kurssille osallistuvat luetaan Valtiokonttorin turvan piiriin kuuluviksi. Vahinkotapahtumasta voidaan edellä mainituille maksaa korvausta "Lain opiskeluun liittyvissä työhän rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta" (460/2015) mukaisesti. Muun kuin valtion oppilaitoksen lähettämät opiskelijat kuuluvat oman oppilaitoksensa vakuutusturvan piiriin.

Meriturvalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä (VN/9331/2022-OKM-1) oikeus järjestää ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 8 §:n 1 kohdan mukaisesti.

Valtion virkamiehen virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuva vahinkotapahtuma käsitellään lakien "Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta" (978/2014) ja "Vahingonkorvauslain" (412/1974) mukaisesti.

Huom! Ulkopuolisten järjestämissä koulutuksissa vastuut määritellään erillisen tilavuokraussopimuksen mukaisesti.

Kurssin maksaminen

Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Yritykset, jotka ovat Meriturvan sopimusasiakkaita, voivat maksaa myös laskulla. Lasku lähetetään ilmoittamaanne laskutusosoitteeseen kurssin jälkeen.

Kurssin peruutus

Peruutus on tehtävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkamispäivää, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 % kurssin hinnasta. Jos ilmoittautunut ei tule kurssille, eikä ole peruuttanut varaustaan, veloitamme koko kurssimaksun.

Peruutukset on tehtävä vahvistusviestissä olevaa muokkauslinkkiä käyttäen tai sähköpostitse info@meriturva.fi. Peruuttamisen yhteydessä mahdolliset ennakkoon maksetut maksut voidaan siirtää myöhemmän ilmoittautumisen maksuksi tai pyynnöstä palauttaa vähennettynä 25 euron suuruisella toimistomaksulla.

Oikaisupyyntö

Jos kurssilainen on tyytymätön kurssisuorituksensa arviointia koskevaan päätökseen, hänellä on oikeus pyytää siihen oikaisua Meriturvalta suullisesti tai kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tietoonsa arvioinnin tulokset ja arvosteluperusteiden soveltamisen kurssisuoritukseensa. Kirjalliset oikaisupyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo@meriturva.fi otsikolla Oikaisupyyntö. Meriturva antaa päätöksen oikaisupyyntöön kohtuullisessa ajassa.

Lisätietoja antaa: Elli Haanpää, koulutussuunnittelija.