Palokoulutuksen esittely

Sammutusta ja pelastautumista

Hyväksytty miehistön palokoulutuskurssin suoritus on tänä päivänä edellytys laivassa työskentelylle. Meriturvan palokoulutusyksikkö on kouluttanut vuosien saatossa jo yli 70 000 merenkulun ammattilaista.

Meriturvan palokoulutusyksikön kursseilla opitaan savusukellusta, pelastusta ja tulipalon sammutusta. Kursseihin sisältyy teoriaosuus sekä suoritusten ja harjoitusten jälkipuinti. Hyväksytystä kurssisuorituksesta annetaan todistus.

Monipuolisia palokoulutussimulaattoreita

Palokoulutusyksikköön on rakennettu useita palokoulutussimulaattoreita eri tarkoituksiin, uusimpana laivaa jäljittelevä savusukellussimulaattori. Simulaattorilaivassa opitaan johtamaan sammutus- ja pelastustehtäviä sekä liikkumaan aidoissa olosuhteissa - pimeässä ja savussa.

Säiliösimulaattoreissa puolestaan opetellaan laivojen pohjatankeista pelastamista sekä nestevuotojen torjuntaa. Lieskahdussimulaattorissa tarkkaillaan palon kehittymistä ja harjoitellaan hyttipalojen sammutusta.

Meriturvan palokoulutusyksikössä on myös maailmassa ainutlaatuinen, kallistettava hyttisimulaattori. Kallistettavassa simulaattorissa saa tuntuman siihen, miten vaikeaa on pelastaa ja pelastautua, kun laiva on kallistunut, kuten onnettomuustilanteissa usein käy.

Savusukellussimulaattorissa harjoitellaan sammutushyökkäyksiä ja savusukellusta. Harjoituksissa käytämme nestekaasua, mikä takaa ympäristöystävällisen ja terveellisen harjoitteluympäristön.

Lisäksi Meriturvan palokoulutusyksikössä voi harjoitella myös kaasupalojen sammuttamista erillisellä kaasulinjastosimulaattorilla sekä kaasuvuotojen torjuntaa. Helikoptereissamme voi harjoitella palavasta kopterista pelastautumista ja kopteritulipalon sammutusta.

Auditoitua koulutusta

Meriturvan palokoulutusyksikkö tarjoaa sertifioitua perus- ja täydennyskoulutusta merenkulkijoille ja pääosin asiakaskuntamme muodostuukin merenkulun ammattilaisista. Osa kursseistamme on kuitenkin täysin asiakkaille räätälöityjä.

Koulutamme myös ulkomaalaisia, joiden on kuitenkin ennen kurssille osallistumista anottava käyntilupaa Upinniemen varuskunta-alueelle.