Tulityökurssi

Kurssin kesto: Yksi päivä
Kurssipaikka: Lohja tai Upinniemi

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti. Tulityökurssia hallinnoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).

Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

  • Tulityöt turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
  • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Alkusammutusharjoitus
  • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen

Tulityökurssi on työpäivän mittainen (8 tuntia) ja se sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Kurssin hyväksytysti suorittaneille henkilöille SPEK myöntää Tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. (Lähde: SPEK)

Järjestämme kursseja tilauksesta ryhmille sekä myös yksittäisille henkilöille tarkoitettuja kursseja. Kurssin maksimiryhmäkoko on 30 henkilöä.

Tiedustelut: Elli Haanpää, koulutussuunnittelija.