Meriturva ennen ja nyt

Historiaa

Meriturva perustettiin maaliskuussa 1997 annetulla asetuksella Opetushallituksen alaisuuteen. Tällöin liitettiin yhteen Helsingin merenkulkuoppilaitoksen yhteydessä aiemmin toimineet palokoulutusyksikkö (perustettu 1976) ja laivasimulaattoriyksikkö (perustettu 1984) sekä uutena tuolloin perustettu pelastautumiskoulutusyksikkö, joka valmistui Lohjalle vuonna 2002. Nykyisin toimintamme perustuu vuoden 2017 ammatillista koulutusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin, opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan koulutustehtävään sekä Meriturvan johtosääntöön.

Laivasimulaattoriyksikkö toimintoineen siirtyi Yrkeshögsskolan Novian (Aboa Mare) organisaatioon vuoden 2010 alusta lukien. Tällä toimenpiteellä purettiin merenkulkukoulutuksen päällekkäisyyksiä, ja Meriturva keskittyy nyt ydinosaamiseensa, turvallisuuskoulutukseen.

Meriturva tänään

Meriturva koostuu kahdesta merenkulun koulutuspalveluja tarjoavasta yksiköstä. Vuosittain koulutamme yli 4000 merenkulun parissa työskentelevää tai muutoin vesillä liikkuvaa ihmistä. Meriturvan toimintaa linjaa johtokunta, johon kuuluvat tärkeimmät merelliset sidosryhmämme. Koulutuksemme täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset, Suomen ja EU:n viranomaisvaatimukset sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n vaatimukset. Myös Meriturvan laadunhallintajärjestelmä noudattaa STCW-sopimusta, ja se on laadittu ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttäväksi. Vuodesta 2018 Meriturva on kouluttanut myös tuulivoimalahenkilöstöä GWO-standardien mukaisesti.

Meriturvan palokoulutusyksikkö Kirkkonummen Upinniemessä on vuodesta 1976 alkaen kouluttanut pääosan suomalaista merenkulkijoista. Upinniemessä harjoitellaan mm. sammutushyökkäyksiä, savusukellusta ja aluksen tankeista pelastamista. Yksikössä on lukuisia palosimulaattoreita, mm. kallistettava hyttisimulaattori, jossa pääsee kokemaan, kuinka toimiminen vaikeutuu laivan kallistuessa. Vuonna 2010 otettiin käyttöön nykyaikainen kaasukäyttöinen harjoituslaitteisto, jossa on mm. maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen autokansipalosimulaattori ja konehuone. Uudet ajanmukaiset opetustilat valmistuivat Upinniemeen syksyllä 2013. Koulutuskenttä peruskorjattiin 2020 ja samalla sielläkin siirryttiin kaasukäyttöisiin harjoituslaitteistoihin.

Lohjalla toimii Meriturvan pelastautumiskoulutusyksikkö. Yksikön suuressa 27 m x 43 m x 4 m sisäaltaassa voi vuoden ympäri harjoitella pelastautumista mm. käyttäen uusimpia evakuointijärjestelmiä ja -välineitä sekä ainutlaatuista pelastushelikopterisimulaattoria. Yksikkö antaa myös pelastautumiskoulutusta veteen pakkolaskun tehneestä helikopterista tähän tarkoitukseen suunniteltua simulaattoria (HUET) käyttäen. GWO-koulutusta varten yksikkö on varustettu monipuolisin laitteistoin ja välinein. Ojamon kaivoslammella sijaitsevalla koulutusasemalla voi harjoitella pelastusveneillä operointia ympäri vuoden.

Oppimisen kannalta aitoja olosuhteita jäljittelevä simulointi on tehokkainta. Kun tähän yhdistyy riittävä teoreettinen tieto ja käytännön harjoittelu toistoineen, voidaan oppiminen varmistaa. Asiakaslähtöisyys ja yksilön huomioon ottaminen on meille tärkeää. Haluamme, että koulutuksen jälkeen jokainen kokee oppineensa jotain tärkeää ja hyödyllistä.

Tutkimus ja tulevaisuus

Meriturva tarjoaa hyvän tutkimuskentän meriturvallisuuden kehittämiselle yhdessä elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Otamme mielellämme osaa alan projekteihin ja tarjoamme asiantuntemuksemme tutkimuksen käyttöön. Olemme myös mukana lainsäädäntö- ja strategiahankkeissa päämääränä entistä turvallisempi merenkulku.

Teemme myös koko ajan yhteistoimintaa kotimaisten ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Kansainväliseen kanssakäymiseen tarjoaa mahdollisuuden aktiivinen toiminta alan oppilaitosten yhteistyöjärjestössä, IASST:ssa, Suomen kansallisena edustajana.

Meriturvaan ovat tervetulleita kouluttautumaan myös ulkomaalaiset merenkulkijat, tuulivoimatyöntekijät, lentohenkilökunta ja muutkin merelliset toimijat. Opetuskieliämme ovat suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

Omalla panoksellaan Meriturva kehittää merenkulun ja vesillä liikkumisen turvallisuutta - nyt ja tulevaisuudessa.