Alusten palopäällikkökurssi

Kurssin kesto: Kuusi päivää
Kurssipaikka: Upinniemi

Alusten palopäällikkökurssilla syvennetään STCW-kurssien sisältöä perehtymällä laivapalojen sammuttamiseen ja johtamiseen teorian ja käytännön harjoitusten avulla.

Kurssilla perehdytään myös erilaisiin sammutteisiin ja sammutuslaitteisiin sekä käydään laaja-alaisemmin läpi paineilmalaitteiden rakennetta ja testausta käytännössä oikeiden laitteiden parissa.

Kokonaisuuteen sisältyy myös oma osionsa kemikaalien tunnistamisesta ja torjunnasta. Osiossa käydään läpi käytännön asiat, mitä laivojen henkilökunta tarvitsee estääkseen ja kohdatessaan epäiltyjä kemikaalivuotoja.

Alusten palopäällikkökurssi koostuu kolmesta moduulista, jotka voidaan suorittaa erikseen tai yhdistää varustamon tilaamaksi yhdeksi kurssiksi. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 12 henkilöä.

Alusten palopäällikkökurssiin kuuluvat moduulit:


Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tarja Juola, koulutuskoordinaattori.