Korkeanpaikan työskentelyn turvallisuuskoulutus

Kurssin kesto: ½ - 2 päivää
Kurssipaikka: Lohja

Meriturva tarjoaa korkeanpaikan turvallisuuskoulutuksia putoamisvaarallisten alojen tarpeisiin. Kurssia järjestetään puolen, yhden ja kahden päivän mittaisena asiakkaan tarpeesta riippuen.

  • Riskit ja niihin varautuminen korkeanpaikantyössä
  • Henkilökohtaisten suojavälineiden ja pelastusvälineiden käyttö
  • Käytännön harjoituksia korkeanpaikan työskentelyssä
  • Pelastaminen korkeasta paikasta
  • Välittömät ensiaputoimet korkeanpaikan työskentelyn onnettomuuksissa

Järjestämme kursseja tilauksesta ryhmille. Ryhmäkoko on 4-8 henkilöä. Kurssin hinta on 220-605 € / hlö (sis. alv). Hinta sisältää ateriat.

Tiedustelut: Elli Haanpää, koulutussuunnittelija.