Toimintaohje palontorjuntakurssilaisille

Tervetuloa Meriturvan palokoulutukseen. Tutustu näihin ohjeisiin ennen kuin tulet kurssille.

Koulutuspaikka

Meriturvan Palokoulutusyksikkö sijaitsee Kirkkonummella Upinniemen varuskunnan alueella. Saapumisohjeet löytyvät täältä.

Kun saavut Upinniemeen, jää odottamaan kouluttajaamme varuskunnan portin ulkopuolella olevalle parkkipaikalle. Kouluttaja hakee koko ryhmän palokoulutukseen klo 08.20.

Kuitenkin jos ryhmällä on Meriturvan kurssille osallistumisesta riippumatta pysyvät kulkuluvat Upinniemen varuskunta-alueelle, kouluttaja ei tule noutamaan, vaan voitte saapua suoraan Palokoulutusyksikköön.

Muista ottaa kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan!

Upinniemen varuskunta-alueella liikuttaessa on noudatettava ehdottomasti siellä olevia nopeusrajoituksia. Pysäköinti varuskunta-alueella on sallittu ainoastaan pysäköintialueilla!

Palokoulutusyksikön pysäköintipaikat sijaitsevat koulutusrakennuksen takana. Sähköauton latauspaikkoja (22 kW, Type 2) on asiakkaiden käytettävissä kahdeksan kappaletta, ja niissä lataaminen on maksullista.

Koulutus

Koulutus alkaa klo 08.30. Koulutuksen luonteesta ja ryhmäkoosta riippuen päivän pituus vaihtelee. Pyrimme kuitenkin lopettamaan klo 16.00 mennessä.

Omalla autolla saapuvia pyydämme huomioimaan eteläisen ruuhka-Suomen aamuliikenteen vaikutuksen matka-aikaan.

Terveys

Koulutus sisältää useimmiten fyysistä rasitusta. Tästä johtuen on tärkeää, että koulutukseen osallistuja on terve. Käytännössä normaalikuntoinen osallistuja suoriutuu koulutuksesta.

Jos olet epävarma siitä, onko terveydentilasi riittävän hyvä kurssille osallistumiseksi, varmista lääkäriltäsi mahdollisuutesi osallistua kurssille. Alkoholin tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ei saa osallistua kurssille. Epäselvissä tapauksissa on mahdollista suorittaa puhalluskoe. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, keskustele kurssille osallistumisesta lääkärisi kanssa. Lisätietoja kurssin sisällöstä ja vaativuudesta saat koulutuskoordinaattorilta.

Osallistuja arvioi omaa terveydentilaansa ennen kurssia täytettävässä osallistumislomakkeessa. Meriturvan henkilökunnalla on oikeus evätä henkilön osallistuminen koulutukseen terveydellisistä tai muista syistä johtuen.

Varusteet

Palokoulutusyksikkö antaa kurssilaisten käyttöön sammutusasun.

Ota itse mukaan:

  • peseytymisvälineet ja pyyheliina
  • sammutushaalarin alle tuleva vaatekerta, suosituksena esim. tekninen alusasu tai vastaava
  • villasukat tai paksummat sukat
  • juomapullo/juomaa

Suosittelemme, että otat mukaan myös varavaatteet mahdollisesti nokeentuvien ja kastuvien tilalle. Kylminä vuodenaikoina on hyvä varustautua riittävän lämpimällä alusvaatetuksella.

Koulutettavien käytössä on kaksi pukuhuonetta, joissa on lukittavat kaapit. Arvoesineet on syytä jättää kotiin, sillä Meriturva ei vastaa esim. kaapeista tai muista tiloista kadonneesta omaisuudesta. Jos sinulla on tarve tavallista suurempaan yksityisyyteen tai sukupuolittamattomalle pukeutumistilalle, otathan yhteyttä ennen kurssille saapumista.

Valokuvaus ja videointi

Upinniemen varuskunta-alueella ja myös Palokoulutusyksikössä kuvaaminen on lähtökohtaisesti kielletty. Meriturvan tiloissa ja harjoitusalueella kuvaaminen on kuitenkin erikseen sovittaessa mahdollista henkilökunnan luvalla.

Ruokailu ja majoitus

Kurssilaisten ruokailu järjestetetään Palokoulutusyksikön tiloissa. Majoitusvaihtoehdoista löydät lisätietoa täältä.

Järjestys

On tärkeää noudattaa henkilökunnan ohjeita Meriturvan tiloissa ja alueella. Asiakkaat ovat vastuussa Meriturvalle tai muille asiakkaille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista tai kustannuksista. Mahdollisista puutteista tai epäkohdista tulee ilmoittaa Meriturvan henkilöstölle mahdollisimman pian.

Vakuutusturva

Meriturvalla ei ole erillistä tapaturmavakuutusta koulutuksiin osallistuville. Koulutettavien tulee aina kuulua työnantajan, Valtiokonttorin tai muun vakuutusturvan piiriin. Varmistathan ennen koulutuksen alkua, että vakuutusturvasi on kunnossa.

Työnantajansa kustannuksella opiskelevat kuuluvat oman työnantajansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin "Työtapaturma- ja ammattitautilain" (459/2015) mukaisesti.

Valtiokonttorin turvan piiriin kuuluvat valtion oppilaitosten opiskelijat. Myös itsenäisesti / omalla kustannuksellaan kurssille osallistuvat luetaan Valtiokonttorin turvan piiriin kuuluviksi. Vahinkotapahtumasta voidaan edellä mainituille maksaa korvausta "Lain opiskeluun liittyvissä työhän rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta" (460/2015) mukaisesti. Muun kuin valtion oppilaitoksen lähettämät opiskelijat kuuluvat oman oppilaitoksensa vakuutusturvan piiriin.

Meriturvalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä (VN/9331/2022-OKM-1) oikeus järjestää ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 8 §:n 1 kohdan mukaisesti.

Valtion virkamiehen virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuva vahinkotapahtuma käsitellään lakien "Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta" (978/2014) ja "Vahingonkorvauslain" (412/1974) mukaisesti.

Huom! Ulkopuolisten järjestämissä koulutuksissa vastuut määritellään erillisen tilavuokraussopimuksen mukaisesti.

Kurssin maksaminen

Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Yritykset, jotka ovat Meriturvan sopimusasiakkaita, voivat maksaa myös laskulla. Lasku lähetetään ilmoittamaanne laskutusosoitteeseen kurssin jälkeen.

Kurssin peruutus

Peruutus on tehtävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkamispäivää, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 % kurssin hinnasta. Jos ilmoittautunut ei tule kurssille, eikä ole peruuttanut varaustaan, veloitamme koko kurssimaksun.

Peruutukset on tehtävä vahvistusviestissä olevaa muokkauslinkkiä käyttäen tai sähköpostitse info@meriturva.fi. Peruuttamisen yhteydessä mahdolliset ennakkoon maksetut maksut voidaan siirtää myöhemmän ilmoittautumisen maksuksi tai pyynnöstä palauttaa vähennettynä 25 euron suuruisella toimistomaksulla.

Oikaisupyyntö

Jos kurssilainen on tyytymätön kurssisuorituksensa arviointia koskevaan päätökseen, hänellä on oikeus pyytää siihen oikaisua Meriturvalta suullisesti tai kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tietoonsa arvioinnin tulokset ja arvosteluperusteiden soveltamisen kurssisuoritukseensa. Kirjalliset oikaisupyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo@meriturva.fi otsikolla Oikaisupyyntö. Meriturva antaa päätöksen oikaisupyyntöön kohtuullisessa ajassa.

Lisätietoja antaa: Tarja Juola, koulutuskoordinaattori.