Tietoa Meriturvasta

Meriturva on valtion oppilaitos, jonka toiminnan päämäärä on parantaa merenkulkijoiden ja muiden vesillä liikkujien turvallisuutta. Toimimme Opetushallituksen ohjauksessa. Palokoulutusyksikkömme sijaitsee Upinniemessä ja pelastautumiskoulutusyksikkömme sekä hallintomme Lohjalla.

Peruslähtökohtamme auditoituna oppilaitoksena on kouluttaa opiskelijoita ja ammattimerenkulkijoita kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n STCW-standardin (Standards for Training, Certification and Watchkeeping) vaatimusten mukaisesti.

Tavoitteemme on tuottaa turvallinen ja mahdollisimman todentuntuinen oppimisympäristö siten, että opiskelijat kohtaavat samoja haasteita kuin työelämässäkin. Koulutuksessamme on käytössä kattava valikoima autenttista sammutus-, pelastautumis- ja evakuointikalustoa. Osallistumme moniin merellisen turvallisuuden kehityshankkeisiin.

Asiakaskuntaamme kuuluvat ammattimerenkulkijoiden lisäksi myös satamien henkilöstöä, merellisiä viranomaisia, pelastajia sekä lentävää henkilökuntaa. Myös veneilijöille ja laivamatkustajille järjestetään kaikille sopivia turvallisuuskursseja.

Turvallisuuskoulutusta ilma-aluksesta pelastautumiseen eli HUET (Helicopter Underwater Escape Training) -koulutusta tarjoamme ainoana toimijana Suomessa. Helikopterimiehistöjä useasta lähivaltiosta (Ruotsi, Norja, Viro, Latvia ja Liettua) käy Meriturvassa kotimaisten toimijoiden lisäksi.

Pyrimme jatkuvasti mahdollisuuksien mukaan vähentämään toimintamme hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Upinniemessä vanhat polttoöljyä polttaneet simulaattorit on korvattu vähäpäästöisillä nestekaasukäyttöisillä simulaattoreilla ja käytetyn sammutusveden hallintaan on panostettu. Lohjalla valaistuksen energiankulutusta on vähennetty ottamalla korjausten yhteydessä käyttöön led-valaisimia. Pelastautumiskoulutusyksikön katolle on myös asennettu aurinkovoimala ja asiakkaidemme käytettävissä on sähköautojen latauspisteitä.

Olemme sertifioineet organisaatiomme ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmään (Bureau Veritas Certification). Näin takaamme toimintamme kehittämisen ja jatkuvan parantamisen. Olemme Suomen kansallisena edustajana IASST (International Association for Safety and Survival Training) -järjestössä, joka maailmanlaajuisesti kehittää toimialan osaamista.

ISO 9001 - Bureau Veritas Certification Member of IASST