Vaarallisten aineiden kurssi

Kurssin kesto: Kaksi päivää
Kurssipaikka: Upinniemi

Kurssi on ensisijaisesti suunnattu laivahenkilökunnalle ja ahtaajille, jotka kohtaavat vaarallisten aineiden kuljetuksia päivittäisessä työssään. Kaksipäiväisellä kurssilla opetellaan tunnistamaan, torjumaan ja käsittelemään vaarallisia aineita teorialuentojen ja käytännön harjoittelun avulla.

Kurssi antaa hyvät valmiudet satamahenkilöstölle toimia pelastus- ja laivahenkilökunnan apuna erilaisissa vaarallisten aineiden tilanteissa. Vaarallisten aineiden kurssi on yksi alusten palopäällikkökurssin kolmesta moduulista. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 12 henkilöä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • Vaaralliset aineet ja niiden merkinnät
  • Vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevat määräykset
  • IMDG ja eTOKEVA:n käyttö
  • Sammutteet ja sammutusvälineet
  • Paineilmalaitteiden pukeminen ja käyttö
  • Kemikaalisuojapuvut ja niiden käyttö

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tarja Juola, koulutuskoordinaattori.